Engineering Supply blir en del av Advantek

Engineering Supply har skiftet navn til Advantek Engineering.

Bakgrunnen for navneskiftet er blant annet at vi ønsker å samle firmaets avdelinger under ett navn. Advantek har i dag kontorer i Norge, Danmark, Sverige og Portugal.

Innenfor konsulent utleie fortsetter vi å levere de samme gode tjenestene som før, og det vil være de samme personene som står bak. Dette er personer som har spesialisert seg på ingeniører og annet teknisk personell, og som  har teknisk bakgrunn selv.

Bortsett fra endring av firmanavn og mailadresser, forblir dermed alt som før innenfor konsulent utleie.

Det som er nytt er at vi har åpnet nye forretningsområder og utvidet våre operasjoner til nye geografiske områder.

I tillegg til konsulent utleie, har vi nå en egen Engineering avdeling som utfører engineering oppdrag inhouse hos oss. Enten her i Skandinavia, eller fra vårt kontor i Portugal som utfører utvalgte tjenester til høy kvalitet, og lavere pris.

En annen tjeneste som er ny fra vår side er at vi nå tilbyr tjenester innenfor Software Utvikling. Så i tillegg til ovennevnte tjenester innenfor ”tradisjonelle” engineering disipliner, har vi nå etablert en egen avdeling for høynivå programmeringstjenester rettet mot den digitaliseringen av industrien vi nå opplever.

Vi har altså gått fra ett til tre forretningsområder, og fra å være operativ i ett land til fire. Samtidig beholder vi vårt tydelige tekniske fokus, og ser mot det samme industrikunde- segmentet som vi alltid har gjort.

For deg som kunde, medfører dette flere valgmuligheter. Vi har beveget oss inn i nye forretningsområder som passer godt til det vi hadde tidligere, uten at vi forringer fokuset på vår kjernevirksomhet.

For deg som utvikler, ingeniør eller teknikker, betyr dette at vi har flere behov, flere muligheter og større fleksibilitet. Vi gleder oss til å kunne knytte til oss enda flere dyktige mennesker i fremtiden, og tror denne endringen vil gi en positiv effekt i forhold til videre vekst.

Har du noen spørsmål angående navneendringen, eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss.

Kjetil Dversnes