Prosjektering.

StockSnap_IUTHTG09MJ.jpg

Når du velger Advantek som din samarbeidspartner, er ditt prosjekt i de beste hender. Først og fremst gjennom den solide erfaringen vi har som teknisk leverandør til industri prosjekter.Men også fordi vi som bedrift er bevisste på hvilke verdier og hvilket tankesett vi dyrker internt i vår organisasjon.

Det er disse elementene som gjør at vi som leverandør besitter den fleksibilitet, effektivitet og gjennomføringskraft som behøves for å levere et godt resultat til ditt prosjekt.

Advantek leverer både del leveranser og total leveranser innenfor prosjektering. Fra komplette engineering pakker for design og verifikasjon av mekanisk utstyr, til å være rådgivende og utførende partner innenfor Elektro og Automasjon.

I tillegg til prosjektering og rådgivning som utføres i Skandinavia, har vi også et teknisk ressurssenter i Portugal. Her utfører vi oppgaver som tegnearbeid, simuleringsarbeid eller annet timekrevende arbeid, og dette hjelper oss å være konkurransedyktige på pris og levering.